Në vetëm nëntë minuta, pa asnjë galiç apo lëvizje të komplikuar, këto ushtrime vithet do t’i forcojnë dhe do t’i ngrenë.

Janë të shkëlqyeshme për ato të cilat kërkojnë zëvendësim për galiç tipikë dhe hapa.

Këto ushtrime për vithe përbëhen nga shtatë ushtrime nga të cilat secila zgjat 40 sekonda. Midis tyre janë kalimet e shpejta dhe nuk ka pushim.

Nuk është përfshirë as ngrohja, të cilën do të duhej ta bënit para treningut.

Përqendrohuni në kontraktimin e muskujve nëpërmjet tërë treningut, posaçërisht muskujt e vitheve dhe të kofshëve.

Përdorni lëvizjet e lehta, të kontrolluara pa shtytje dhe pa vrull, transmeton Telegrafi.

Këto ushtrime për vithe dhe kofshë mund t’i bëni shpesh, madje edhe deri në 5 herë në javë.

Nëse jeni fillestar dhe ndieni dhembje të muskujve pas treningut, pushoni një ditë para se të filloni treningun vijues.

Nëse dëshironi të shtoni efektin e këtyre ushtrimeve, në nyjë të këmbëve mund të vini pesha.

Shikojeni videon: