Një video që ka siguruar Mitrovicasot.com shihet se si shkelen rregullat e komunikacionit.
Organet gjegjëse përveqse edhe pse prezente nuk ndërmarrin asgjë, ato veprojnë njëjt si shkelësit.