Barikadimi i trotuarit:

Në një fotografi të dërguar nga një qytetar, shihet se si është bllokuar trotuari i një rruge nga zhavori  në lagjen Iliridë të Mitrovicës. Bllokimi i trotuarit i përngjan barikadave që më herët kanë qenë të vendosura në këtë qytet, sasia e zhavorit që paraqet pengesë për qytetarët thuhet se është vendosur qe një kohë aty dhe nuk është larguar ende.